Hållbarhetsredovisning

Hur kan du inom fastighet lägga in en högre växel på hållbarhetsarbetet? Läs mer om möjligheterna i Energiuppföljning.

Tillsammans mot 2030

Våra kunder, verksamma inom bygg- och fastighetsbranschen, använder stora delar av energin som går åt i Sverige. Därför arbetar vi hårt med att vara en leverantör med systemstöd som hjälper fastighetsägare med sitt hållbarhetsarbete. Med Vitec Energiuppföljning kan du som fastighetsägare få information om resursanvändningen och se var och hur du kan reducera förbrukningen. Läs mer nedan om hur vi kan stötta dig i ditt hållbarhetsarbete:

Funktioner

Sammanställd statistik

I vår miljömodul sammanställs er miljödata utifrån användningen och ger statistik i form av både energianvändning och miljöbelastning. I Energiuppföljning kan ni sedan hantera alla energislag, vatten, bränsle till fordon och så vidare utifrån statistiken.

Nyckeltalsanalys

Här hjälper vi er att prioritera arbetet till de fastigheter som använder mest energi per kvadratmeter. Då kan ni fokusera på det som ger mest effekt.

Primärenergital

Primärenergitalet är det som beskriver byggnadens energiprestanda i svenska regler. Detta tal beräknas genom att multiplicera byggnadens energianvändning med viktningsfaktorer, beroende på vilken eller vilka energibärare som används. I systemet får ni en rapport på detta.

Effektiv fjärrvärmecentral

Om ni har import av både energi och flöde så kan systemet hjälpa er med att se om vald fjärrvärmecentral är effektiv. Genom att spara pumpenergi samt värmeenergi kan kostnaderna minskas, då varmt vatten annars pumpas runt i onödan.

Effektsignatur

Ni ser snabbt om ni bör se över inställningarna för värmekurvor. Detta sparar energi och effekt.

Bokningsportal

Styr ärendehanteringen och minska transporter genom självbokning med Vitec Arena och Teknisk Förvaltning. Hyresgäster kan själva boka sina besiktning- och felavhjälpstider i mina sidor och ni kan fördela ärenden på ett effektivt sätt.