Vitecs hållbarhetsarbete

Vårt mål är att vi och alla våra kunder ska vara fossilfria eller koldioxidneutrala till år 2030.

Vitecs hållbarhetsarbete - vägen mot globala målen

Vi på Vitec Fastighet utgår från FN:s 17 globala mål i vårt hållbarhetsarbete, med ett särskilt fokus på hur vi och våra produkter kan minska påverkan på klimatet (mål nr 13).

Vitecs första produkt var ett system för energiuppföljning och vi har därmed arbetat med energi- och hållbarhetsuppföljning i över 30 år. Idag utvecklar och tillhandahåller vi programvara för att möjliggöra ett mer hållbart, motståndskraftigt och inkluderande samhälle. Vi arbetar självklart med våra egna utsläpp och vi får en hävstångseffekt om vi kan hjälpa kunder att minska deras utsläpp.

Vår erfarenhet av hållbarhetsarbete använder vi för att nå våra mål om att vi och alla våra kunder ska vara fossilfria eller koldioxidneutrala till år 2030. Det målet ser vi som en del av vårt arbete med FN:s globala mål nummer 13, bekämpa klimatförändringar. Fastighetsbranschen står nämligen för minst 20 procent av alla utsläpp i Sverige (källa: Boverket) och kan vi tillsammans med våra kunder påverka utsläppen får det en positiv effekt på klimatet.

Våra produkter är kritiska i våra kunders verksamheter och därför vi behöver ha ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör.
Vitec Software Group

Vi har idag valt att fokusera vårt hållbarhetsarbete med våra produkter inom tre områden:

Hållbara hyresgästbeteenden

En viktigt del av fastighetsbolagens hållbarhetsarbetet är hyresgästernas aktiviteter. De påverkar klimatet och rapporteras i enlighet Scope 3 i Green House Gas Protocols Corporate Standard (GHG-P). Hyresgästernas aktiviteter kan vara sopsortering, återbruk, energianvändning och mobilitet, något som hyresvärden är villig att rapportera och minska över tid. Detta är en utmaning och kräver ett närmare samarbete med hyresgästerna. Vitec Arena Mina Sidor kan bidra i till detta och vi planerar att utveckla produkten i denna riktning.

Hållbarhetsredovisning

Rapportering och redovisning av hållbarhet blir allt vanligare och mer frekvent för bostads- och fastighetsbolag. Uppföljning i Vitec Energiuppföljning av energianvändning och utsläpp används för hållbarhetsrapporteringen men också när man aktivt arbetar med att minska dem. I Scope 1 och kan man följa upp köpt el, fjärrvärme och drivmedel fordon och maskiner och i Scope 3 kan man följa upp hyresgästers avfall, restavfall, hushållsel och resande. Detta kan göras för hela beståndet men också per fastighet.

Renovering och återbruk

Renovering, ersättning, tillval, reparation och underhåll har ett klimatavtryck och kan minskas. En förutsättning för medvetna klimatsmarta beslut är att underlaget och data är uppdaterade och detaljerade. Medvetna beslut kan betyda att inte byta ut allt eller återbruka det som fungerar. Det kan också innebära att i underhållsplan samordna beställningar mellan byggnader eller göra två saker samtidigt. Vitec Teknisk Förvaltning stödjer detta men ger också möjlighet att optimera transporter och kontrollscheman.

Fokusgrupp för hållbarhet

Är du passionerad kring hållbarhet och vill vara en del av en gemenskap som strävar efter att göra skillnad inom fastighetsbranschen? Då har vi en spännande möjlighet för dig! Vi på Vitec bjuder in dig att delta i vår fokusgrupp för hållbarhet, där vi tillsammans kan forma en mer hållbar framtid för vår bransch.

Läs mer

Viteckoncernens hållbarhetsarbete

Läs mer om Viteckoncernens hållbarhetsarbete och hur vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom våra produkter.

Läs mer