Knowledge for the future

Edu Fun - Johannesburg, Sydafrika.

För tredje året i rad fortsätter Vitec Fastighet, som en del i vårt hållbarhetsarbete, stödja ett projekt för läskunnighet i engelska i en kåkstad i utkanten av Johannesburg, Sydafrika. Vi kallar projektet "Knowledge for the future!"

Projektet som drog igång 2022 av Vitec, drivs av volontärorganisationen EduFun och rullades ut på Diepsloot Combined School i Johannesburg. Skolan har över 2000 barn från årskurs 0 till 12. Det är i genomsnitt 60 elever i varje klass.

Nyckeln för att komma in på högre utbildning eller få anställning efter skolan är att kunna läsa och skriva på engelska. De elever som deltar i detta program kommer att ges både kunskap och fördelar för att kunna bryta sig ur fattigdomen. Målet med projektet är att i slutet av varje år ska ca 400 elever som är 8-9 år fått lära sig läsa och skriva engelska.