Knowledge for the future

Edu Fun - Johannesburg, Sydafrika.

Vitec Bygg & Fastighet stödjer som en del i vårt hållbarhetsarbete ett projekt för läskunnighet i engelska i en kåkstad i utkanten av Johannesburg, Sydafrika. Vi kallar projektet "Knowledge for the future!"

Projektet drivs av volontärorganisationen EduFun och rullades ut på Diepsloot Combined School under 2022. Skolan har över 2000 barn från årskurs 0 till 12. Det är i genomsnitt 60 elever i varje klass.

Nyckeln för att komma in på högre utbildning eller få anställning efter skolan är att kunna läsa och skriva på engelska. De elever som deltar i detta program kommer att ges både kunskap och fördelar för att kunna bryta sig ur fattigdomen. Målet med projektet är att i slutet av 2022 ska 400 elever som är 8-9 år fått lära sig läsa och skriva engelska.