Knowledge for the future

Som en del av vårt hållbarhetsarbete driver Vitec Fastighet ett projekt för läskunnighet i engelska i en kåkstad i Johannesburg, Sydafrika.

Hållbar utbildning i Johannesburg

För tredje året i rad fortsätter Vitec Fastighet, som en del i vårt hållbarhetsarbete, stödja ett projekt för läskunnighet i engelska i en kåkstad i utkanten av Johannesburg, Sydafrika. Vi kallar projektet "Knowledge for the future".

Projektet som drog igång 2022 av Vitec, drivs av volontärorganisationen EduFun och rullades ut på Diepsloot Combined School i Johannesburg. Skolan har över 2000 barn från årskurs 0 till 12. Det är i genomsnitt 60 elever i varje klass. 

Nyckeln ur fattigdom

Nyckeln för att komma in på högre utbildning eller få anställning efter skolan är att kunna läsa och skriva på engelska. De elever som deltar i detta program kommer att ges både kunskap och fördelar för att kunna bryta sig ur fattigdomen. Målet med projektet är att i slutet av varje år ska ca 400 elever som är i 8-9 år fått lära sig läsa och skriva engelska. 

Om Diesploot

Diesploot, löst översatt som "djupt dike" på afrikaans, är en av Johannesburgs mest tätbefolkade kåkstäder. Diepsloot inrättades 1994, av vad som vid den tiden var känt som: "The Rand Provincial Administration"; för personer som från början hade vräkts från fyra informella bosättningar runt Johannesburg.

Kåkstaden består av helt statligt subventionerade bostäder, tegelhus byggda av markägare, delvis statligt subventionerade hus samt plåtskjul. Det finns uppskattningsvis över 50 000 plåtskjul tillsammans med mer än 8 000 formella bostäder och självbyggda boenden och ett litet antal bankfinansierade hus.