Integrationer och API:er

Ett API (Application Program Interface) kan liknas vid ett fönster - det öppnar en kommunikationsväg
mellan två program. Vårt breda utbud av integrationer gör att dina systemstöd kan optimeras.

Navigering

Smarta lösningar

Det ska vara enkelt och öppet att integrera med Vitecs system.

Vi kan erbjuda mängder av lösningar genom integrationer mot andra system och leverantörer. Du ser olika typer av integrationer vi har erfarenhet av här under, listade efter systemstöd. Hittar du inte integrationen du önskar i listan? Hör av dig till oss så tittar vi på bästa möjliga lösning via våra API:er.

Integrationerna sker med hjälp av våra egenbyggda API:er Marknad och Ekonomi Services, eller fastighetsbranschens fastAPI. Saknar ni data har vi möjlighet att dela ut kundanpassade databasvyer med hjälp av vårt API "DBACESS".

Uthyrning

Aktiegraf
Betalningsfunktion faktura
Bokföringsexport, inklusive reskontra
Bostadsförmedling
Chatbot
CRM
Distribution av affärsdokument
E-legitimation
Ekonomisystem
Elektronisk signering
Externt bildarkiv
Fastighetsvärdering
Hyresgrundade egenskaper
Identitets- och åtkomsthantering
Individuell mätning och debitering (IMD)
Inkasso
Kartor
Kreditkontroll
LGH/parkeringsväljare i 3D
Marknadsplatser
Mediadebitering
Motorvärmare
Omräkning av hyror
PR-plattform
SMS
Sociala medier-annonsering
Statistik
Tvättstugebokning
Verksamhetsstyrning och beslutsstöd
Virtuell visning
Visa energiförbrukning

 

 

 

Uthyrning

Aktiegraf
Betalningsfunktion faktura
Bokföringsexport, inklusive reskontra
Bostadsförmedling
Chatbot
CRM
Distribution av affärsdokument
E-legitimation
Ekonomisystem
Elektronisk signering
Externt bildarkiv
Fastighetsvärdering
Hyresgrundade egenskaper
Identitets- och åtkomsthantering
Individuell mätning och debitering (IMD)
Inkasso
Kartor
Kreditkontroll
LGH/parkeringsväljare i 3D
Marknadsplatser
Mediadebitering
Motorvärmare
Omräkning av hyror
PR-plattform
SMS
Sociala medier-annonsering
Statistik
Tvättstugebokning
Verksamhetsstyrning och beslutsstöd
Virtuell visning
Visa energiförbrukning

 

 

 

Våra API:er

Marknad API

Marknad API är ett API för att hämta data från Vitecsystemen Arena och Marknad (inklusive Webbplats/CM). API:et möjliggör hämtning av information om fastigheter, områden, lägenheter, byggnader, köpoäng och så vidare. Du kan också använda API:et för att skapa och uppdatera sidor, artiklar, nyheter med mera på er webbplats.

FastAPI

FastAPI är ett öppet API utvecklat av Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) med syfte att vara en standard för fastighetskommunikation. Vitec stödjer fastAPI version 1.0 som ger tillgång till fastighetsinformation, fastighetsstruktur, hyresgästinformation samt kontrakt. Vi har arbetspaket 1 och 2 som ökar antalet möjliga integrationer.

DBACCESS

Ett kompletterande API för att hämta data från molndatabaser för samtliga Vitecsystem. Detta görs genom databasvyer som skapas utefter era behov.

Ekonomi Services

Vitec Ekonomi Services är en tilläggsprodukt till Vitec Ekonomi vars syfte är att leverera ett dokumenterat och framtidssäkert API. Det tillhandahåller logik, data och funktion via webbtjänster för att kunna integrera från andra system som behöver importera/exportera data och utföra funktioner.